No Image

Singeli ik muziki

14.10.2020 Zushura


Muziki wa Hip Hop tunaarifiwa kuwa uliasisiwa na Wamarekani wenye asili ya Kiafrika katika mji wa Bronx huko New York katika miaka ya Omari, keshatajwa Nchini Tanzania unakadiliwa kuwa uliingia miaka ya Omari keshatajwaMwanjokaMbilinyi keshatajwaReuster-Jahn Katika kipindi hiki vijana wengi hususani wale waliotoka katika familia zenye uwezo walianza kuimba mashairi muziki ya rap kwa kuiga nyimbo zilizokuwa zikiimbwa na wanamuziki wa Marekani wakati huo. Mwanzoni ulikuwa ni muziki ulioambatana na kuiga kisisisi muziki huo. Kuiga kisisisi maana yake kuiga kitu kama kilivyo.

No Image

Ubitx user manual

21.10.2020 Dinris


Hi, I am trying to follow your directions with this memory manager, but just get error receive length message when hitting read from ubitx. Please look at my postings on the Groups. I have got no response to my posting, but someone most have gone through this.

No Image

Best alliance warrior race bfa

23.10.2020 Kigacage


One of the most important questions every player has when creating a character - which race will you pick for the class you choose. Each of the races for both the Alliance and Horde come with their own racial abilities, and depending on which class you play as and how you want to play them, some racial abilities may be more enticing than others. This page lists all racial abilities and which classes are bolstered the most by certain racial abilities. Below you'll find a list of all the different races for each faction, and each ability they possess.